نصب پارکت لمینت

آمادگی محیط برای نصب پارکت لمینیت‌ هامرز Hamerz

  • بسته‌های لمینیت هامرز  را حداقل ۴۸ ساعت قبل از نصب، جهت سازگاری با محیط در محل نصب قرار دهید.
  • کف محل نصب بایدکاملاً تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار باشد.
  • مطمئن شوید که سطح کف کاملاً صاف و خشک باشد.هم‌سطح بودن کف در تمامی نقاط،بدون هرگونه برآمدگی و فرو رفتگی، الزامی است.

چنانچه کف بیش از۳ تا ۴ میلیمتر اختلاف سطح داشته باشد، باید در صدد رفع مشکل اقدام کنید

توجه : در هر ۲ مترمربع،وجود ۲ میلیمتر اختلاف سطح بدون اشکال است. چنانچه برای رفع اختلاف سطح از ترازکننده استفاده کرده‌اید، باید ۲ هفته صبر کنید تا رطوبت حاصل از آن کاملاً از بین برود.

  • دمای مناسب محیط در طول نصب و ۳ روز پس از آن، ۱۵ درجۀ سانتیگراد است.
  • رطوبت مناسب محیط برای لمینیت بین ۵۰ تا ۸۰ درجه است.

در صورت مجهز بودن به سیستم‌ گرمایش از کف، رعایت موارد زیر رعایت الزامی است:

۱- لوله‌های گرمایشی آب باید کاملاً در کف جداسازی شوند.

۲- لوله‌های گرمایشی باید حداقل ۳ سانتیمتر در زیر کف تعبیه شده باشند.

۳- سیستم گرمایش از کف باید پیش از نصب، توسط متخصصین نصب شرکت هامرز Hamerrz بررسی گردد.

۴- رطوبت موجود در کف نباید بیشتر از ۱۵% در هر سانتیمتر مربع باشد.

۵- قبل از شروع نصب، سیستم گرمایش از کف را خاموش کنید.

۶- دما در زمان قبل نصب هنگام نصب و ۲۴ ساعت پس از آن، نباید از ۱۸ درجۀ سانتیگراد تجاوز کند.

۷- پس از پایان نصب، ۲۴ ساعت صبر نموده و سپس سیستم گرمایش از کف را روشن کنید و به‌تدریج (روزانه ۵ درجه)دمای آنرا افزایش دهید.

۸- حداکثر دمای سیستم گرمایش از کف، باید ۲۸ درجۀ سانتیگراد باشد و دمای آب گرم نباید از ۶۰ درجه تجاوز کند.

  • سطوح خیس و مرطوبِ موکت‌شده و محیط‌هایی با رطوبت هوای بسیار بالا، سطوح مناسبی برای نصب پارکت لمینیت‌ نمی باشد.
  • در فضاهایی که طول کار از ۱۰ متر بیشتر و یا مساحت آن از ۶۰ مترمربع بیشتر باشد و یا دارای فضاهای تفکیک شده باشند، باید از جداکننده استفاده شود. (به دلیل وجود دمای متفاوت در نقاط مختلف کف و محیط)
  • تمامی کف‌های بتنی و نوساز به عایق پلاستیکی رطوبت با ضخامت ۲ میلیمتر نیاز دارند (حتی در مواردی که لمینیت دارای فوم نایلون باشد).
  • در محیط‌های نوساز، اگر ضخامت کف ۴ سانتیمتر باشد، باید ۶ هفته صبر کنید تا رطوبت آن کاملاً خشک شود و با افزایش هر ۱ سانتیمتر، ۱ ماه به این مدت اضافه می‌شود.

تذکر: میزان شیب در یک مکان نباید بیشتر از ۵/۲ سانتیمتر در طول هر ۲ متر باشد.